Din Kundvagn

Allmänna försäljningsvillkor och användning

ÖVERSIKT

Den här webbplatsen drivs av smyckeskrin.store. På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till smyckeskrin.store. smyckeskrin.store erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorat av ditt godkännande av alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka denna webbplats och/eller köpa någon av våra produkter deltar du i vår ”Tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (”Villkor”, ”Villkor”, ”Villkor”), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller är hyperlänkade till dessa. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Läs dessa försäljnings- och användningsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa försäljnings- och användningsvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Om dessa försäljnings- och användningsvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa försäljnings- och användningsvillkor.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna butik i framtiden kommer också att omfattas av dessa försäljnings- och användningsvillkor. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Vår butik drivs av Contabo. De förser oss med den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.


FACEBOOK ANSVARSFRISKRIVNING

Den här webbplatsen är inte en del av Facebooks eller Facebook Inc.s webbplats, och den här webbplatsen stöds inte på något sätt av Facebook. Facebook är ett registrerat varumärke som ägs av Facebook, Inc.


Friskrivningsklausul för Google

På den här webbplatsen använder vi Googles remarketingpixlar för att återknyta kontakten med personer som besöker vår webbplats och för att se till att vi kan nå dem i framtiden med relevanta meddelanden och relevant information. Google visar våra annonser på tredje parts webbplatser över hela internet för att hjälpa oss att leverera vårt budskap och nå rätt personer som tidigare har visat intresse för vår information.

ARTIKEL 1 – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR ONLINEBUTIK

Genom att acceptera dessa försäljnings- och användningsvillkor förklarar du att du har uppnått myndighetsåldern i det land, den stat eller den provins där du är bosatt, och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta minderåriga anhöriga till dig att använda denna webbplats.

Det är förbjudet att använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, i samband med att du använder tjänsten, bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller annan kod av destruktiv natur.

Varje brott mot eller överträdelse av dessa villkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett anledning neka någon person åtkomst till Tjänsterna.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive din kreditkortsinformation) kan överföras på ett okrypterat sätt, och detta innebär (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst till tjänsten eller kontakt på webbplatsen, genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal är inkluderade för din bekvämlighet och kommer varken att begränsa eller påverka dessa villkor.

ARTIKEL 3 – INFORMATIONENS KORREKTHET, EXAKTIGHET OCH KURRENCY

Vi är inte ansvariga om den information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte vara din enda informationskälla för att fatta beslut, utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på innehållet som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk

Den här webbplatsen kan innehålla viss tidigare information. Denna tidigare information är till sin natur inte uppdaterad och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (och någon del eller något innehåll i tjänsten) utan föregående meddelande

.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella prisändringar, avbrott eller upphörande av tjänsten.

ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online på vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan finnas tillgängliga i begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att visningen av färger på din datorskärm kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, och i något geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du erhåller eller köper kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

ARTIKEL 6 – KORREKTHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Sådana begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, kan tyckas komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt order- och kontoinformation för alla order som läggs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

ARTIKEL 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon övervakning, kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”, utan någon garanti, representation eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi ska inte ha något juridiskt ansvar som uppstår ur eller i samband med användningen av sådana valfria tredjepartsverktyg.

Om du använder några valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör läsa de villkor som gäller för sådana verktyg som erbjuds av den relevanta tredjepartsleverantören.

Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa försäljnings- och användarvillkor.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser).

ARTIKEL 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla element från tredje part.

Länkar till tredje part på den här webbplatsen kan omdirigera dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten på dessa webbplatser, och vi garanterar inte eller tar något ansvar för något innehåll, webbplats, produkt, tjänst eller annat objekt som är tillgängligt på eller från dessa tredjepartswebbplatser.

Vi är inte ansvariga för innehållet eller noggrannheten på några tredjepartswebbplatser.

Vi ansvarar inte för skada eller skadestånd i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som utförs i samband med dessa tredjepartswebbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om dessa tredje parters produkter ska skickas till samma tredje parter.

ARTIKEL 9 – KOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA FÖRSLAG FRÅN ANVÄNDARE

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel för att delta i tävlingar), eller om du utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt ”Kommentarer”), ger du oss rätten att, när som helst och utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda i alla medier alla Kommentarer du skickar till oss. Vi är inte och ska inte vara skyldiga (1) att upprätthålla sekretessen för eventuella kommentarer; (2) att betala ersättning till någon för eventuella kommentarer som tillhandahålls; (3) att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa Allmänna villkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något olagligt, ärekränkande, förtalande, stötande eller obscent material, och de kommer inte heller att innehålla något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon associerad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är, eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du publicerar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för några kommentarer som du publicerar eller som någon tredje part publicerar.

ARTIKEL 10 – PERSONLIG INFORMATION

Lämnandet av dina personuppgifter i vår butik styrs av vår integritetspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.

ARTIKEL 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UPPHÅLLANDEN

Det kan från tid till annan finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter, utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar, om någon information på tjänsten eller någon tillhörande webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning).

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon associerad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget definierat uppdaterings- eller uppdateringsdatum i Tjänsten eller på någon associerad webbplats bör användas för att dra slutsatsen att informationen i Tjänsten eller på någon associerad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

I tillägg till de förbud som anges i de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning; (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, ärekränka, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sätt som negativt påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon associerad eller orelaterad webbplats eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) för att spamma, phisha, kapa, utpressa information från, bläddra, söka eller skanna webben (eller någon annan resurs); (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder i vår tjänst, någon annan webbplats eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningarna.

ARTIKEL 13 – UTESLUTANDE AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom användning av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan avbryta tjänsten under obestämda tidsperioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) på en ”som den är” och ”som tillgänglig” basis för din användning utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

.

Lesite. com, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare ska under inga omständigheter vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, intäkter, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig i kontrakt, tort (även vårdslöshet), i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon tjänst eller produkt som tillhandahålls via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt hänför sig till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller annars görs tillgänglig via tjänsten, även om du har underrättats om möjligheten till sådana anspråk. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

ARTIKEL 14 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla smyckeskrin.store, vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa Villkor för försäljning och användning eller de dokument de hänvisar till, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 15 – DISSOCIABILITET

Om någon bestämmelse i dessa försäljnings- och användarvillkor skulle anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa försäljnings- och användarvillkor, och en sådan avskiljning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

ARTIKEL 16 – UPPHÖRANDE

De skyldigheter och ansvar som parterna har ådragit sig före dagen för uppsägningen ska i alla avseenden överleva uppsägningen av detta avtal.

Dessa villkor gäller om och tills de sägs upp av antingen dig eller inte. Du kan när som helst säga upp dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att du misslyckas, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa försäljnings- och användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande till dig och du kommer att förbli ansvarig för alla utestående belopp fram till och inklusive uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

ARTIKEL 17 – HELA AVTALET

Om vi underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa allmänna villkor ska detta inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa försäljnings- och användarvillkor eller andra policyer eller operativa regler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela förståelsen och avtalet mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter all tidigare och samtidig kommunikation, förslag och avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, någon tidigare version av försäljnings- och användarvillkoren).

Tvetydigheter avseende tolkningen av dessa försäljnings- och användarvillkor ska inte tolkas till nackdel för den skrivande parten.

ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa försäljnings- och användarvillkor, och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig, ska regleras av och tolkas i enlighet med gällande lagar i Lyon, Frankrike.

ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter publicering av eventuella ändringar av dessa försäljnings- och användningsvillkor innebär att du godkänner dessa ändringar.

ARTIKEL 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om försäljnings- och användningsvillkoren ska skickas till oss på contact @smyckeskrin.store.

Fri leverans

Fri frakt över hela världen

Kundservice

Vi svarar gärna på alla frågor du kan ha via vårt kontaktformulär.

Säker betalning

100% säkra betalningar via våra onlinepartners